Regulamentul oficial al concursului „De Longhi la Transilvania Rally”

Regulamentul oficial al concursului „De Longhi la Transilvania Rally”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

Organizatorul concursului

este Napoca Rally Academy.

Concursul se va derula sub incidenta (conform) prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

In conformitate cu prevederile art. 50 din O.G.99/2000, regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.

Concursul  “De Longhi la Transilvania rally”

se va desfasura in perioada  16.07.2015 – 20.07.2015 si  urmeaza sa fie organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei, prin intermediul retelei de socializare Facebook, pe pagina Napoca Rally Team,http://www.facebook.com/NapocaRallyAcademy si Transilvania Rally https://www.facebook.com/Transilvaniarally


Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

Concursul  “De Longhi la Transilvania Rally” este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) pana la data inceperii concursului si au peste 18 ani si care acceseaza paginile http://www.facebook.com/NapocaRallyAcademy si https://www.facebook.com/Transilvaniarally.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.

Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se incrie in mod oficial in concurs, este obligatoriu ca participantii sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul regulament.

Inscrierea la acest concurs este posibila numai prin intermediul retelei Facebook, in perioada perioada  16.07.2015 – 20.07.2015. Se considera inscris in concurs si respectiv Participant oricine posteaza o fotografie din timpul evenimentelor si locurile in care se desfasoara Transilvania Rally (startul festiv, probele speciale, parcul de service, zona hospitality De Longhi din parcarea parcului de service) in care apare vizibil brand-ul “De Longhi” (masini de competitie, materiale publicitare si promotionale, promoteri, produse expuse in zona De longhi hospitality de la service-ul raliului), eticheteaza paginile de facebook https://www.facebook.com/NapocaRallyAcademy si De Longhi Romania https://www.facebook.com/pages/DeLonghi-Rom%C3%A2nia/723206674400755?fref=ts si foloseste hashtag #DeLonghiLaTransilvaniaRally.

In cadrul concursului, participantul are dreptul de a castiga un singur premiu.
Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord cu regulile si conditiile prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

In cadrul acestui concurs se vor acorda urmatoarele premii:

  • 2 bucati Espressor EC7 De Longhi in valoare de 299,90 lei/buc

  • 3 bucati Storcator de citrice DeLonghi KS500 in valoare de 89,90 lei/buc

  • Valoarea comerciala totala a premiilor oferite este de 869,5 lei (TVA inclus)

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.

In cadrul acestui concurs acordarea premiilor se va face prin tragere la sorti prin random.org.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

Castigatorii vor fi contactati telefonic de catre Organizator in temen de 2 zile lucratoare dupa incheierea concursului, pentru a primi informatii referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie indeplinita pentru a intra in posesia premiului. In cazul in care Organizatorul din motive independete de el nu poate lua legatura cu castigatorul, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi oferit urmatoarelor persoane extrase.

Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maxim 30 zile lucratoare de la confirmarea lor, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul  de  acordare a  premiului si  dupa ce  a fost  verificata indeplinirea tuturor conditiilor de concurs, stipulate in prezentul regulament.

Premiul nu poate fi acordat castigatorului de drept, ci va fi acordat urmatorului inscris in clasamentele aferente fiecarui tip de premiu, in urmatoarele conditii:
– daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul regulament;
– daca nu poate sau nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul castigat;
Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa, numarul de telefon si toate celelalte date in mod corect, pentru a putea fi intocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs. Organizatorul are dreptul sa foloseasca datele castigatorilor in scopuri publicitare pentru promovarea acestei competitii pe durata desfasurarii ei, dar numai cu acordul scris, explicit al acestora.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de socializare a Organizatorului, pana la data de 21 iulie 2015.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul persoanelor castigatoare in conformitate cu specificatiile acestui regulament. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Napoca Rally Academy este finala si nu se supune nici unui recurs. Napoca Rally Academy nu se va implica in nici un schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigator, probleme procedurale sau rezultatele competitiei.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta competitie in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. Prin participarea la acest concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la acest concurs.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public.
Participarea la concurs presupune acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele lor va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare.
Datele castigatorilor se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale.

SECTIUNEA 10. LITIGII.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil pe pagina http://www.facebook.com/NapocaRallyAcademy si pe www.transilvaniarally.ro

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.