Regulamentul oficial al concursului „De Longhi la Cluj”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI.

Organizatorul concursului este Napoca Rally Academy.

Concursul se va derula sub incidenta (conform) prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

In conformitate cu prevederile art. 50 din O.G.99/2000, regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant.
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta publicul.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI.

Concursul “De Longhi la Cluj” se va desfasura in perioada 21 – 24.07.2016 si urmeaza sa fie organizat si desfasurat pe teritoriul Romaniei, prin intermediul retelei de socializare Facebook, pe pagina Napoca Rally Academyhttp://www.facebook.com/NapocaRallyAcademy si Transilvania Rallyhttps://www.facebook.com/Transilvaniarally

Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE.

Concursul  “De Longhi la Cluj” este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente in Romania, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau CI (cu un CNP valabil, ce poate fi verificat) pana la data inceperii concursului si au peste 18 ani si care acceseaza paginile http://www.facebook.com/NapocaRallyAcademy si https://www.facebook.com/Transilvaniarally.

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.

Pentru a putea participa la acest concurs si pentru a se inscrie in mod oficial in concurs, este obligatoriu ca participantii sa respecte toate conditiile inscrise in prezentul regulament.

Inscrierea la acest concurs este posibila numai prin intermediul retelei Facebook, in perioada perioada 21.07.2016 – 24.07.2016. Se considera inscris in concurs si respectiv Participant, oricine posteaza pe pagina de Facebook DeLonghi-Romania https://www.facebook.com/DeLonghi-România sau pe una dintre paginile http://www.facebook.com/NapocaRallyAcademy sau https://www.facebook.com/Transilvaniarally o fotografie realizata in showroomul DE LONGHI OFFICIAL STORE din Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie 1989, Nr.36, Ap.1 in zilele de joi – vineri – sambata (21 – 22 – 23 iulie 2016) si foloseste obligatoriu hashtag #DeLonghiLaCluj. Programul magazinului DeLonghi Official Store din Cluj-Napoca este: Luni – Vineri 9:00 – 18:00 și Sambata 10:00 – 14:00.

In cadrul concursului, participantul are dreptul de a castiga un singur premiu. Prin participarea la acest concurs participantii sunt de acord cu regulile si conditiile prezentului regulament.

Nu vor fi incluse in tragerea la sorti fotografiile preluate de pe internet, din alte magazine cu produse ale DeLonghi Group sau care prezinta urme indoielnice de autenticitate.

SECTIUNEA 5. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

In cadrul acestui concurs se vor acorda urmatoarele premii:

  • 3 bucati espressor EC220CD DeLonghi a 799,90 Ron fiecare (TVA inclus)

  • Valoarea comerciala totala a premiilor oferite este de 2399,70 Ron (TVA inclus)

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea parametrilor acestora.

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR.

In cadrul acestui concurs acordarea premiilor se va face prin tragere la sorti prin random.org.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.

Castigatorii vor fi anuntati public pe pagina de Facebook de desfasurare a concursului si acestia trebuie sa urmeze instructiunile din anunt (sa lase un mesaj privat cu datele de contact pentru a fi contactati in vederea acordarii premiului, in cel mult 24 de ore de la postarea anuntului). Vor fi contactacti de catre Organizator in termen de 2 zile lucratoare dupa incheierea concursului, pentru a primi informatii referitoare la premiul castigat si procedura care trebuie indeplinita pentru a intra in posesia premiului. In cazul in care Organizatorul din motive independete de el nu poate lua legatura cu castigatorul, acesta va fi invalidat, iar premiul va fi oferit urmatoarelor persoane extrase.

Premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de maxim 30 zile lucratoare de la confirmarea lor, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea tuturor conditiilor de concurs, stipulate in prezentul regulament.

Premiul nu poate fi acordat castigatorului de drept, ci va fi acordat urmatorului inscris in clasamentele aferente fiecarui tip de premiu, in urmatoarele conditi

– daca persoana castigatoare nu a indeplinit toate conditiile din prezentul regulament;
– daca nu poate sau nu vrea sa urmeze procedura care trebuie indeplinita pentru a beneficia de premiul castigat;
Castigatorii vor fi rugati sa furnizeze numele complet, adresa, numarul de telefon si toate celelalte date in mod corect, pentru a putea fi intocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din concurs. Organizatorul are dreptul sa foloseasca datele castigatorilor in scopuri publicitare pentru promovarea acestei competitii pe durata desfasurarii ei, dar numai cu acordul acestora.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de socializare a Organizatorului, pana la data de 25 iulie 2016.

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE.

Organizatorul concursului va acorda premiul persoanelor castigatoare in conformitate cu specificatiile acestui regulament. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Napoca Rally Academy este finala si nu se supune nici unui recurs. Napoca Rally Academy nu se va implica in nici un schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la competitie, castigator, probleme procedurale sau rezultatele competitiei.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE.

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta competitie in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. Prin participarea la acest concurs, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, in scopul participarii la acest concurs.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001.

Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public.
Participarea la concurs presupune acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele lor va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare.
Datele castigatorilor se vor pastra in contabilitatea firmei, conform legislatiei fiscale.

SECTIUNEA 10. LITIGII.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane din municipiul Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI.

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI.

Regulamentul concursului este disponibil pe pagina www.transilvaniarally.co

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament.