Panou de afisaj

DECIZII

BULETINE

LISTE DE START

PARC DE SERVICE

PROGRAMARE VERIFICARI TEHNICE INITIALE

SHAKEDOWN

Informare importantă pentru concurenți


 

„Stimaţi concurenţi,

Datorită traficului cu valori extrem de ridicate, dar aleatoare, din Municipiul Cluj-Napoca şi Localitatea Floreşti, vă recomandăm ca în timpul recunoaşterilor să utilizaţi aplicaţii de navigare (Waze, Google Maps, etc.). Datoriă acestor valori de trafic a fost modificat şi programul de recunoaşteri pentru Proba Specială Floreşti şi au fost setaţi timpi de etape mai lungi către Proba Specială Tarniţa şi Proba Specială Mănăstireni.
De asemenea, vă reamintim faptul că participanţii trebuie să respecte prevederile Codului Rutier din România și legislația în vigoare, iar pe probele speciale să nu depășească viteza de 70 km/h, în zonele unde nu există alte limitări de viteză semnalizate prin indicatoare rutiere. Se admite o toleranţă de 10 km/h.
Viteza excesivă se va sancţiona după cum urmează:
– 25 euro penru depăşirea vitezei între 10 şi 20 km/h. În acest caz, depaşirea vitezei trebuie să fie mai lungă de 10 secunde;
– 50 euro pentru depăşirea vitezei peste 20 km/h;
– 100 euro pentru depăşirea vitezei peste 50 km/h;
– alte sancţiuni pot fi aplicate de Directorul Sportiv.”

Due to the extremely high, but random traffic in Cluj-Napoca and Floreşti, we highly recommend to use navigation application/browser  as:  Waze, Google Maps, etc. during your reconnaissance. Because of these traffic values, the reconnaissance schedule for SS Floresti was modified and longer stages were set for the SS Tarniţa and SS Manastireni. We would also like to remind you that the participants must comply to the regulations of the Romanian Traffic Code and the legislation in force. In the same time, on all SS, you should not exceed the speed of 70 km / h in areas where there are no other road speed limitations indicated by road signs. A tolerance of 10 km/h is allowed.

Excessive speed will be sanctioned as follows:

 25 euro for speeding between 10 and 20 km / h. In this case, speeding must be longer than 10 seconds;
 50 euro for over 20 km / h;
– 100 euro for speed over 50 km / h;
– other sanctions may be applied by the Sports Director. „


Procedura de start Floresti si Super Speciala Cluj Arena

Special Stage Start Procedure Floresti and Cluj Arena 


REMINDER
 
În atenția tuturor concurenților BT Transilvania Rally powered by Ford
Conform Art 2.13  Regulament Particular:
 “În parcul închis, sub fiecare automobil de concurs, trebuie  amplasată o folie impermeabilă și rezistentă la hidrocarburi, pe o întindere care să asigure protecția suprafeței parcării în cazul  unei scurgeri de lichid de la motor (minim 1,5 x 2 m). Orice   abatere se va sancționa cu o amendă de 200 de euro.”
Concurenții care nu au participat la prima etapă a CNR-D, trebuie să prezinte fișa echipamentului de protecție la verificările tehnice inițiale.
 
 
Reminder for all competitors of BT Transilvania Rally powered by Ford
 
 Art.2.13 Park Ferme: Cluj-Napoca, Cluj Arena
“Inside the Park Ferme, it is mandatory to install an impermeable hydrocarbon resistant foil under every car, on a surface of minimum 1,5 x 2 m, in order to prevent pollution from engine leaks. Any infringement of this rule will incur a fine of 200 euro.”
 
For the initial scrutineering it is mandatory to present the fully filled Safety Equipment form (handed to entries).
In the picture below you may find the access point towards the headquarters.